Obsah

Zastupitelstvo obce

Starostka: Jitka Pagáčová - tel: 777 012 584  
Místostarostka:  Růžena Kosobudová - tel: 604 547 985  
     
Zastupitelé: Bc. Václav Kopřiva - předseda výboru pro veřejný pořádek
  Bernard Zbyněk - předseda finančního výboru
  Koubek Jaroslav - předseda kulturního výboru
  Křivánek Václav - předseda kontrolního výboru
  Jan Dušek - člen kontrolního výboru
     
Členové výborů: Ing. Marie Havlíková - člen finančního výboru
  Alena Bukovická - člen finančního výboru
  Ing. Josef Kutil - člen kontrolního výboru
  Ivan Keclík - člen výboru pro veřejný pořádek
  Milan Meiser - člen výboru pro veřejný pořádek
  Stanislava Fikartová - člen kulturního výboru
  Václav Wagneter - člen kulturního výboru