Obsah

Zastupitelstvo obce

Starostka: Jitka Pagáčová - tel: 777 012 584  
Místostarosta:  Jan Dušek - tel:  734 719 327  
     
Zastupitelé: Zdeňka Vávrová - člen kulturního výboru
  Ivana Ederová - předseda finančního výboru
  Růžena Kosobudová - předseda kulturního výboru
  Křivánek Václav - předseda kontrolního výboru
  Zdeněk Skokan - člen kontrolního výboru
     
Členové výborů: Milan Meiser - člen finančního výboru
  Alena Bukovická - člen finančního výboru
  Ing. Josef Kutil - člen kontrolního výboru
  Jaroslav Koubek -člen kulturního výboru