Obsah

Zastupitelstvo obce

Starostka: Bc. Jitka Pagáčová - tel: 777 012 584  
Místostarosta:  Jan Dušek - tel:  734 719 327  
     
Zastupitelé: Dana Volková - Předsedkyně finančního výboru
  Milan Meiser - Člen kontrolního výboru
  Ing. Bc. Josef Kutil - Zastupitel
  Miroslav Bouda - Předseda kontrolního výboru
  Filip Štěřík - Předseda kulturního výboru
     
Členové výborů: Zdeňka Vávrová - Členka finančního výboru
  Jarmila Speierlová - Členka finančního výboru
  Ing. Stanislav Dušek - Člen kontrolního výboru
  Růžena Kosobudová - Členka kulturního výboru
  Jaroslav Koubek - člen kulturního výboru