Obsah

Zastupitelstvo obce

Starostka: Bc. Jitka Pagáčová - tel: 777 012 584  
Místostarosta:  Jan Dušek - tel:  734 719 327  
     
Zastupitelé: Dana Volková - Předsedkyně finančního výboru
  Milan Meiser - Předseda kontrolního výboru
  Tomáš Valíček - Předseda kulturního výboru
  Adam Kužel - Člen kulturního výboru
  Miroslav Bouda - Člen kontrolního výboru
     
Členové výborů: Zdeňka Vávrová - Členka finančního výboru
  Jarmila Speierlová - Členka finančního výboru
  Petra Repčiková - Členka kulturního  výboru
  Nikola Turnerová - Členka kulturního výboru
  Jaroslav Koubek - Člen kulturního výboru
  Ondřej Šmat - Člen kontrolního výboru